11. ročník BP se bohužel letos neuskuteční, nepočítáme ani s přesunutím na pozdější termín.
Došlé platby budou vráceny zpět na váš účet.

Takže doufejme ve zdárný průběh akce 8. května v roce 2021

Kontroly pro 11. ročník BP jsou sice připraveny, ale podíváme se na ně až v květnu 2021

Kam vás chceme třeba taky zavézt ?