Dle situace budeme o (ne)konání BP informovat nejpozději do 15.4.
Případné došlé platby budou při nekonání vráceny

Od 20.2.2020 přihlášky spuštěny !
1. termín do 19.4. za základní startovné 450 Kč za dvojici (2. termín 550 Kč)

Základní informace najdete zde: Rozpis BP 2020

Tratě pro 11. ročník BP jsou připraveny, na sobotu 2. května 2020 (nebo někdy později) se na vás opět těší pořadatelský tým.

Kam vás chceme třeba taky zavézt ?