Bloudění Podkrkonoším je orientační závod dvojic na kole, kde účastníci hledají kontroly ve volném pořadí dle turistické mapy

 • Kontroly a jejich pořadí, které dvojice navštíví, si určuje sama (scorelauf)
 • Kontroly mají různá bodová ohodnocení
 • Kontroly má dvojice předem označeny na mapě, bodové ohodnocení kontrol se dozví po startu
 • Start není hromadný, ale intervalový
 • Na závod je stanoven časový limit, do kdy se musí dvojice vrátit do cíle, při překročení jsou body odečítány
 • Startuje se v kategoriích DM (mix), DD (ženy), MM (muži), Master (dvojice se součtem věku nad 99 let), Junior ( jeden člen do 13 let) a E bike (alespoň jedno elektrokolo)
 • Součástí závodu je“ živá“ kontrola, kde je možno získat body při plnění různých disciplín, závěrečná disciplína bude přepravena po dojetí v cíli
 • Kontroly navštěvuje dvojice společně, na trase se pohybuje na doslech a dohled
 • Dohledané kontroly se označují kleštěmi do průkazů
 • Cílem je v časovém limitu nasbírat co nejvíce bodů za navštívené kontroly a plnění různých úkolů, o výsledku nerozhoduje tedy pouze fyzický fond, ale zvolená strategie a šikovnost
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí, dodržují pravidla silničního provozu

Základním pravidlem je dodržování fair play !!